Jedná se o návrat kříže do krajiny, na místo, kde vždy byl. Kříž je součástí brány, která v sobě nese jeho význam a novou symboliku- je pomyslnou hranicí mezi životem a smrtí. Je místem za kterým je možno býti rozptýlen. Směřována východ-západ. Průchod bránou znamená dostat se na „druhou stranu“, kde můžeme přemýšlet… Je možné se zde nechat rozptýlit přímo do krajiny. Nejedná se o ohraničenou rozptylovou loučku, ale primárně o akt průchodu skrze a krajině za ….. . Přes bránu není přímo vidět díky stromu. Brána souvisí se hřbitovem, je napojena na cestu od hřbitova, která tam vždy vedla. Za bránou však žádná cesta není?......

Technologie

    Stěny a překlad brány byly vylity z betonu do bednění z balíků slámy, které byly 10.1. 2010 v 1 hodinu odpoledne zapáleny. Oheň spálil slámové bednění, zabarvil a odhalil strukturu stěn- vznikl popel! Východní strana stěny, která vytváří s překladem kříž, byla vyzlacena plátkovým zlatem. Tím kříž vynikl.

Historie místa

   Místo bývalé křižovatky cest, na kopci. Název je: U kamenného kříže. Kamenný kříž zde byl od roku 1818 do roku 2005, kdy byl přemístěn do obce. Předtím zde byl kříž asi dřevěný, lze soudit podle dochovaných map 1768. Jedná se o nejvyšší bod v okolí obce na jejím katastru. Nadmořská výška je 385 m.n.m.. Místo U kamenného kříže bylo dříve křižovatkou cest. Docházelo zde ke křížení 3 cest, kdy jedna vedla z obce Dukovany, druhá od kříže do obce Heřmanice, dnes již zaniklé díky stavbě jaderné elektrárny. Třetí cesta vedla směrem do obce Horní Dubňany. Tyto cesty byly zrušeny při stavbě vlečky na Jadernou elektrárnu, která vede přibližně ve stopě původní cesty. V důsledku toho byla zrušena i cesta směrem od kříže k obci, která vedla „ jen ke kříži“